0911 38 6600

Tag - hợp đồng mua bán nhà

Những “cái bẫy” câu chữ trong hợp đồng mua bán nhà đất

Hàng chục trang giấy, hàng trăm điều khoản của hợp đồng mua bán, nếu không để ý kỹ, người mua nhà đất thường rơi vào “cái bẫy” câu chữ, chỉ khi tranh chấp xảy ra mới biết mình thua thiệt. “Hớ” vì khái niệm không trong luật Thuộc loại tài sản có giá trị lớn với điều kiện giao dịch đặc [...]