0911 38 6600

Tag - Thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI TỪ ĐẤT NÔNG NGHIỆP SANG ĐẤT THỔ CƯ NĂM 2021

Hồ sơ chuyển từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư gồm có đơn xin, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: Phan Anh Dưới đây là chi tiết thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất thổ cư. Theo quy định tại Điều 57 Luật Đất đai 2013 thì đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không [...]